Kazakova Viktoriya

Education
  1. student Don State Technical University , Ekonomicheskaya bezopasnost', uchet i pravo , 2017 until now Education level: Specialty
Workplaces
Location
Azov, Rostov-on-Don, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?