Li Jingyan

Education
Workplaces
  1. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava Magistrant
  2. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava Magistrant
Location
Rostov-on-Don , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?