Abstract and keywords
Abstract (English):
The article considers the use of internal audit in order to improve the quality of corporate governance, clear organization of all internal business processes and strengthen internal control. The authors have structured the factors of strengthening the role of internal audit in solving corporate governance problems, due to the specifics of the internal audit service, which allows to identify the importance of each of the subjects of corporate governance, its strengths and weaknesses.

Keywords:
internal audit, internal control, corporate governance, risk management
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Andreev V.D. Korporativnoe pravo sovremennoj Rossii / V.D. Andreev, V.A. Laptev. Monografiya. 2-e izd., pererab. i dop. - M.: Prospekt, - 2017. - 352 s.

2. Izvarina N. Y., Albotova A. V. Vnutrennij audit v sisteme korporativnogo upravleniya // Molodoj uchenyj. - 2018. - №19. - S. 46-47. URL https://moluch.ru/archive/205/50148/ (data obrashcheniya: 16.04.2019).

3. Izvarina N. Y. Metodicheskie aspekty provedeniya vnutrennego audita v sisteme ekonomicheskoj bezopasnosti kompanii // Pravovye voprosy obespecheniya ekonomicheskoj bezopasnosti gosudarstva v usloviyah avtomatizacii obshchestva: sbornik nauchnyh statej Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 06 aprelya 2018 g., g. Rostov-na-Donu / pod red. d-ra sociol. nauk, kand. yurid. nauk, doc. Isakovoj Y. I. Rostov n/D, 2018. - S. 417-422.

4. Patenkova V.YU. Vnutrennij kontrol' v korporaciyah // Pravo i ekonomika, 2017. - № 8. - S. 33-36.

5. Filevskaya N.A. Strategicheskij vnutrennij audit korporativnogo upravleniya // Sovremennye podhody k resheniyu finansovo-ekonomicheskih problem: sbor. nauch. trud. Ul'yanovsk: UtGTU, 2013. - S.90-97.

Login or Create
* Forgot password?