Brykalov Vitaliy

Education
  1. graduate student Rostovskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet , Analiza hozyaystvennoy deyatel'nosti i prognozirovaniya , , 927 , Education level: Graduate school Specialty: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Workplaces
Achievements
Deputieship
I was reviewed
Location
Rostov-na-Donu, Rostov-on-Don, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?