Aksenova Elena

Education
Workplaces
  1. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet , Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava , docent ,
  2. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet , Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava , docent ,
  3. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet , Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava , docent ,
  4. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet , Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava , docent ,
  5. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet , Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava , docent ,
Achievements
Deputieship
I was reviewed
Location
Rostov-na-Donu, Rostov-on-Don, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?