Aksenova Elena

Education
Workplaces
  1. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava docent
  2. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava docent
  3. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava docent
  4. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava docent
  5. Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet Ekonomicheskoy bezopasnosti, ucheta i prava docent
Achievements
Deputieship
I was reviewed
Location
Rostov-na-Donu , Rostov-on-Don , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?