Odincova Nataliya

Education
Workplaces
  1. FGBOU VO DGTU
  2. employee Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet «Marketing i inzhenernaya ekonomika» docent
Location
Rostov-na-Donu , Rostov-on-Don , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?