Odincova Nataliya

Education
Workplaces
  1. FGBOU VO DGTU ,
  2. employee Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet , «Marketing i inzhenernaya ekonomika» , docent ,
Location
Rostov-na-Donu, Rostov-on-Don, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?