TY BOOK TI Экономика государств и территорий: мировые тенденции и проблемы KW экономическая безопасность KW экономика KW инновации KW цифровизация KW внешнеэкономическая деятельность KW пандемия KW социально-экономические факторы KW социально-экономическая политика KW эффективность AU Шумилина, В.Е. AU Крохичева, Г.Е. AU Изварина, Н.Ю. AU Мезенцева, Ю.Р. AU Сидорина, Т.В. AU Чжан, М.. AU Луганцев, А.К. AU Лагутин, Д.А. AU Шичанин, А.В. AU Лямин, А.Е. AU Мирошник, С.А. AU Косьянок, А.С. AU Пономаренко, В.С. AU Тиникашвили, Р.Г. AU Аль-Ани, Х.. AU Охрименко, А.Ю. AU Мартиросян, А.А. AU Тепегенджиян, А.А. AU Филев, Д.В. AU Городинская, И.Ю. AU Евсеев, Р.А. AU Климов, Д.В. AU Климина, К.В. AU Шуляренко, Е.И. AU Никитин, С.А. PY 2021 PB AUS PUBLISHERS