01408nam#a2200397#i#450# EN\AUS PUBLISHERS\book\2284 20240418015218.4 20211110d2021####ek#y0engy0150####ca RUS RU Application of accounting, analysis and audit in enterprise management Monography Melbourne AUS PUBLISHERS 2021 82 с. Monography local Экономика. Экономические науки. 33 RUS Shumilina Vera Evgen'evna Krokhicheva Galina Egorovna Izvarina Nataliya Yur'evna Lesnyak Vladimir Vladimirovich Kurshubadze Kristina Durmishkhanovna Aistova Anastasia Andreevna Rudenko Elizaveta Olegovna Reutova Ravida Olegovna Rudnitskaya Ekaterina Evgenievna Popova Karina Alekseevna Makarova Anna Alekseevna Cherkasov Kirill Vadimovich Semerninova Darya Olegovna Klimov Denis Victorovich Muradyan Vitaliy Arturovich Gorodinskaya Irina Yurievna Pilyuk Darya Sergeevna Leonova Mariya Evgenievna Murza Bogdan Rostislavovich Tepegendjiyan Anguelina Akopovna auspublishers.com.au